Terms & conditions

Część 1 Zasady ogólne

 1. Korzystanie z serwisu www.towin.club jest bezpłatne
 2. Zawodnik biorący udział w wyścigach organizowanych w serwisie www.towin.club akceptuje jednocześnie niniejszy Regulamin

Część 2 Zawodnicy

 1. Każdy zawodnik zobowiązuje się do przestrzegania Przepisów CRC stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu, dostępnych pod adresem Główne zasady i przepisy CRC
 2. Zawodnik ma obowiązek dochować pełnej staranności w aktualizacji systemu operacyjnego platformy na której uruchamiana jest gra jak również aktualizacji samej gry.
 3. Zawodnik powinien dopilnować, aby łącze internetowe jakim dysponuje umożliwiało rozgrywanie wyścigów on-line w sposób płynny i nie powodujący zakłóceń
 4. W czasie wyścigu Zawodnik ma obowiązek utrzymywać ciągłą komunikację z pozostałymi uczestnikami za pomocą komunikatora dostępnego na danej platformie lub bezpośrednio w grze jeśli czat jest dostępny
 5. Administrator ma prawo odmowy startów Zawodnikowi bez podania przyczyny

Część 3 Sytuacje sporne

 1. Za prawidłowy przebieg wyścigów odpowiadają Obserwatorzy, oznaczeni na liście zawodników specjalną ikoną:
 2. Wszelkie zgłoszenia sytuacji spornych (wypadki, incydenty wyścigowe, itp.) należy zgłaszać do Obsrwatora
 3. Do obiązku zgłaszającego należy zgromadzenie niezbędnej dokumentacji zdarzenia (wideo, zdjęcia, inne) oraz przesanie lub udostępnienie jej Obserwatorowi
 4. Jeśli zgłoszenie dotyczy sytuacji w której brał udział Obserwator, przekazuje on sprawę wraz z materiałami do rozpatrzenia przez Obserwatora z innej ligii, sezonu, ponieważ nie może on być sędzią we własnej sprawie
 5. Decyzje Obserwatorów są ostateczne i nie podlegają dyskusji

Część 4 Kary

 1. Kary mogą być nakładane na Zawodników za nie stosowanie się do niniejszego Regulaminu
 2. Lista możliwych kar:
  • ostrzeżenie
  • odjęcie punktów
  • dyskwalifikacja z zaliczeniem obecności w swyścigu
  • dyskwalifikacja bez zaliczenia obecności w wyścigu
  • wykluczenie z przyszłego wyścigu lub wyścigów
  • wykluczenie z pozostałych wyścigów w sezonie a nawet w lidze
 3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość jednoczesnego nałożenia kilku kar